To dagers høstseminar 9. og 10 november 2019 i Norsk Forening for Billedterapi!Se program og invitasjon her!:Høstseminar_2019nett

Velkommen til Norsk Forening for Billedterapi! Foreningen har som formål å organisere billedterapeuter i Norge.

Foreningen er et faglig forum for billedterapeuter utdannet på OsloMet-storbyuniversitetet, eller med annen tilsvarende utdannelse. Vår visjonen er å fremme, formidle og utvikle billedterapi som fagområde i Norge. Vi har som mål å stimulere til nettverksbygging over hele landet og arrangere møteplasser hvor medlemmene  kan utveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og få faglig veileding og inspirasjon.