Velkommen til Norsk Forening for Billedterapi! Foreningen har som formål å organisere billedterapeuter i Norge.

Gå til vår nye nettside: billedterapiforeningen.no

Velkommen til Billedterapiforeningens

Høstseminar 2022!